O nás

DOVOLENKA

od 26.07.2021 do 13.08.2021

Pre celozávodnú dovolenku neordinujeme od 26.7.2021 do 13.08.2021. Ambulancie budu otvorené od 16.08.2021.

POZOR !!! ZMENA ADRESY !!!

Od 1.6.2021 bude ALERGOLOGICO-IMUNOLOGICKÁ AMBULANICA pôsobiť na novej adrese Pri jazdiarni 1 – Staré Mesto

V troj poschodovej budove, ktorá je na konci parku Mojzesovej ulice, medzi bývalými kasárňami a starou športovou halou.

Vzdialenosť cca 300 metrov od starej adresy. Možnosť parkovania pozdĺž starých kasárni v parku.

ZMENA TELEFÓNNEHO ČÍSLA !!!

0911 809 870

Chirurgická ambulancia ostáva na adrese Mäsiarská 27, ale má zmenené telefónne číslo: 055 / 611 66 28

a Infrúzna jednotka má číslo: 055 / 611 66 22

cropped-logo-1600x12002.png

ORDINAČNÉ HODINY – IMUNOALERGOLOGICKÁ AMBULANCIA MUDr. Edita Lojová

 

Pondelok: 7:00 – 14:00

Utorok:     7:00 – 14:00

Streda:     14:00 – 18:00

Štvrtok:     7:00 – 14:00

Piatok:      7:00 –  12:30

 

Oznamujeme Vám, že od 01.08.2018 ukončila pracovný pomer pani MUDr. Ingrid Sučiková. Všetkých pacientov prevzala do zdravotnej starostlivosti pani MUDr. Edita Lojová.

 

NOVINKA PRE PACIENTOV IMUNOALERGOLOGICKEJ AMBULANCIE pani MUDr. LOJOVEJ EDITY:

 1. Na zefektívnenie objednávania pacientov, môžete sa prihlásiť na termín aj e-mailovou formou.

EMAIL:     alergo.lojova@gmail.com

V E-MAILY TREBA UVIESŤ:  1) meno a priezvisko pacienta (pri objednávaní dieťaťa meno a priezvisko dieťaťa),
2) prvé vyšetrenie alebo kontrola
3) určiť si rozpätie najmenej 1 týždňa, v rámci ktorého Vám bude určený dátum na vyšetrenie.

                                  Následne Vám bude na Váš e-mail určený dátum na vyšetrenie.

                         2. MOŽNOSŤ OBJEDNAŤ sa cez stránku www.navstevalekara.sk, https://www.navstevalekara.sk/vyhladavanie.html?s=lojova

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV K OBJEDNÁVANIU:

– Výmenný lístok od všeobecného lekára alebo od lekára, ktorý Vás odosiela.

– Antihistaminiká (lieky na alergiu) vynechať 2 týždne pred naším vyšetrením (napr. Zodac, Xyzal, Dithiaden, Zenaro, Aerius, Fenistil …), spreje do nosa a spreje na inhaláciu 3 pred vyšetrením.

– Doniesť prekopírované správy od špecialistov, ak niekde chodíte (krčné, interné, urológia, nefrológia, neurológia …).

– Doniesť na papieri napísané lieky, aké užívate.

– Ak Vám robili odbery v poslednej dobe a máte výsledky – treba doniesť.

 

 OZNAM PRE PACIENTOV CHIRURGICKEJ AMBULANCIE

NA ODSTRÁNENIE ZNAMIENOK SA OBJEDNÁVA OSOBNE NA CHIRURGICKEJ AMBULANCII.

Klein & Gefferth, spol. s r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie. Bolo založené v roku 1997 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 9905/V. Štatutárnym orgánom – konateľom a odborným garantom je MUDr. Edita Lojová ( pre imuno-alergologickú ambulanciu ) a MUDr. Mikuláš Loja ( pre chirurgickú ambulanciu ambulanciu )

Kde sa nachádzame

Spoločnosť Klein & Gefferth, spol. s r.o. poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť v odboroch:

 • Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre deti a dospelých – Pri jazdiarni č. 1, Staré mesto Košice
 • Funkčná diagnostika – Pri jazdiarni č. 1, Staré mesto Košice
 • Chirurgická ambulancia – Mäsiarska 27, Košice
 • Jednodňová chirurgická starostlivosť – Mäsiarska 27, Košice
 • Infúzna jednotka – Mäsiarska 27, Košice
 • Plastická chirurgia – Mäsiarska 27, Košice
  • odstránenie znamienka, tukovej žľazy, kurieho oka, zarastených nechtov,
  • liečba diabetickej nohy, chronických vredov, a iné…

Základné ciele spoločnosti Klein & Gefferth, spol. s r.o.:

 • trvalé zlepšovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
 • trvalé uspokojovanie požiadaviek a očakávaní pacientov realizovaných v súlade s platnou legislatívou,
 • trvalé uspokojovanie požiadaviek lekárov v súvislosti s rozsahom ponúkaných rozsahov vyšetrení,
 • trvalé zvyšovanie odbornej úrovne poskytovaných služieb,
 • zabezpečovanie permanentného zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov a tým zvyšovanie ich spokojnosti v pracovnom prostredí,
 • zabezpečovanie kvalitného technologického vybavenia jednotlivých pracovísk.

V súčasnosti má spoločnosť Klein & Gefferth, spol. s r.o. podrobne prepracovanú stratégiu:

v ambulantnej a diagnostickej starostlivosti

 • Všetky odborné ambulancie nášho zariadenia prešli tiež rozsiahlou rekonštrukciou priestorovou aj prístrojovou, čoho výsledkom je nadštandardné vybavenie týchto ambulancií. V plnom rozsahu sa poskytujú plastickoestetické služby.

Pre obmedzenie pacienta hospitalizáciou pre infúznu liečbu dalo vznik myšlienke infúznej jednotky, ktorá je súčasťou chirurgickej ambulancie, ktorá je vybavená kompletným resuscitačným zariadením, klimatizáciou, televízormi, rádiom a ponúka služby pre pacientov podľa vzájomného dohovoru. Jej využitie prináleží každému pacientovi, ktorému odborný lekár alebo lôžkové zariadenie doporučilo takúto liečbu.