O nás

Klein & Gefferth, spol. s r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie. Bola založená v roku 1997 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 9905/V. Štatutárnym orgánom – konateľom a odborným garantom je MUDr. Edita Lojová.

Aj keď predmet podnikania bol obšírny, od roku 2000 sa hlavným predmetom podnikania stalo poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti na základe licencie udelenej samosprávnym krajom v rozsahu činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia typu polikliniky. Miesto výkonu zdravotnej starostlivosti je Mäsiarska 27, 040 01 Košice.

Spoločnosť Klein & Gefferth, spol. s r.o. poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť v odboroch:

 • Chirurgická ambulancia
 • Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
 • Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia – jednodňová starostlivosť
  • infúzna jednotka
  • plastická chirurgia
  • kryochirurgia
 • Centrálna sterilizácia
 • Funkčná diagnostika

Základné ciele spoločnosti Klein & Gefferth, spol. s r.o.:

 • trvalé zlepšovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
 • trvalé uspokojovanie požiadaviek a očakávaní pacientov realizovaných v súlade s platnou legislatívou,
 • trvalé uspokojovanie požiadaviek lekárov v súvislosti s rozsahom ponúkaných rozsahov vyšetrení,
 • trvalé zvyšovanie odbornej úrovne poskytovaných služieb,
 • zabezpečovanie permanentného zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov a tým zvyšovanie ich spokojnosti v pracovnom prostredí,
 • zabezpečovanie kvalitného technologického vybavenia jednotlivých pracovísk.

V roku 2005 sme zaviedli systém kvality STN EN ISO 9001 : 2001.

V súčasnosti má spoločnosť Klein & Gefferth, spol. s r.o. podrobne prepracovanú stratégiu:

v ambulantnej a diagnostickej starostlivosti

 • Všetky odborné ambulancie nášho zariadenia prešli tiež rozsiahlou rekonštrukciou priestorovou aj prístrojovou, čoho výsledkom je nadštandardné vybavenie týchto ambulancií. Medzi rutinné vyšetrenia patrí spirometria, elektrokoagulácia, kryochirurgia, laser, biotropná lampa a usg vyšetrenia. V plnom rozsahu sa poskytujú plastickoestetické služby.

Nesúhlas pacientov s obmedzením v rámci hospitalizácie vytvorili myšlienku vytvoriť infúznu jednotku, ktorá je vybavená kompletným resuscitačným zariadením, klimatizáciou, televízormi, rádiom a ponúka služby pre pacientov podľa vzájomného dohovoru. Jej využitie prináleží každému pacientovi, ktorému odborný lekár doporučil takúto liečbu.