O nás

cropped-logo-1600x12002.pngORDINAČNÉ HODINY – IMUNOALERGOLOGICKÁ AMBULANCIA – MUDr. Edita Lojová

 

Pondelok: 7:00 – 14:00

Utorok:     7:00 – 14:00

Streda:     14:00 – 18:00

Štvrtok:     7:00 – 14:00

Piatok:      7:00 –  12:30

 

Oznamujeme Vám, že od 01.08.2018 ukončila pracovný pomer pani MUDr. Ingrid Sučiková. Všetkých pacientov prevzala do zdravotnej starostlivosti pani MUDr. Edita Lojová.

 

NOVINKA PRE PACIENTOV IMUNOALERGOLOGICKEJ AMBULANCIE pani MUDr. LOJOVEJ EDITY:

 1. Na zefektívnenie objednávania pacientov, môžete sa prihlásiť na termín aj e-mailovou formou.

EMAIL:     alergo.lojova@gmail.com

V E-MAILY TREBA UVIESŤ:  1) meno a priezvisko pacienta (pri objednávaní dieťaťa meno a priezvisko dieťaťa),
2) prvé vyšetrenie alebo kontrola
3) určiť si rozpätie najmenej 1 týždňa, v rámci ktorého Vám bude určený dátum na vyšetrenie.

                                  Následne Vám bude na Váš e-mail určený dátum na vyšetrenie.

                         2. MOŽNOSŤ OBJEDNAŤ sa cez stránku www.navstevalekara.sk, https://www.navstevalekara.sk/vyhladavanie.html?s=lojova

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV K OBJEDNÁVANIU:

– Výmenný lístok od všeobecného lekára alebo od lekára, ktorý Vás odosiela.

– Antihistaminiká (lieky na alergiu) vynechať 2 týždne pred naším vyšetrením (napr. Zodac, Xyzal, Dithiaden, Zenaro, Aerius, Fenistil …), spreje do nosa a spreje na inhaláciu 3 pred vyšetrením.

– Doniesť prekopírované správy od špecialistov, ak niekde chodíte (krčné, interné, urológia, nefrológia, neurológia …).

– Doniesť na papieri napísané lieky, aké užívate.

– Ak Vám robili odbery v poslednej dobe a máte výsledky – treba doniesť.

 

 OZNAM PRE PACIENTOV CHIRURGICKEJ AMBULANCIE

NA ODSTRÁNENIE ZNAMIENOK SA OBJEDNÁVA OSOBNE NA CHIRURGICKEJ AMBULANCII.

V POSLEDNÝ PIATOK V MESIACI sa vykonáva od 12:30 hĺbkové zmrazovanie. Prosíme pacientov, aby sa objednávali dopredu pred zákrokom telefonicky (t.č. 055/727 14 31) alebo osobne na chirurgickej ambulancii do 12:00 hod.

 

Klein & Gefferth, spol. s r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie. Bolo založené v roku 1997 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 9905/V. Štatutárnym orgánom – konateľom a odborným garantom je MUDr. Edita Lojová.

Kde sa nachádzame – Mäsiarska 27, Košice , na prízemí doprava

Spoločnosť Klein & Gefferth, spol. s r.o. poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť v odboroch:

 • Chirurgická ambulancia
 • Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
 • Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia – jednodňová starostlivosť
 • Infúzna jednotka
 • Plastická chirurgia
  • odstránenie znamienka, tukovej žľazy, kurieho oka, zarastených nechtov,
  • liečba diabetickej nohy, chronických vredov, a iné…
 • Funkčná diagnostika

Základné ciele spoločnosti Klein & Gefferth, spol. s r.o.:

 • trvalé zlepšovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
 • trvalé uspokojovanie požiadaviek a očakávaní pacientov realizovaných v súlade s platnou legislatívou,
 • trvalé uspokojovanie požiadaviek lekárov v súvislosti s rozsahom ponúkaných rozsahov vyšetrení,
 • trvalé zvyšovanie odbornej úrovne poskytovaných služieb,
 • zabezpečovanie permanentného zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov a tým zvyšovanie ich spokojnosti v pracovnom prostredí,
 • zabezpečovanie kvalitného technologického vybavenia jednotlivých pracovísk.

V súčasnosti má spoločnosť Klein & Gefferth, spol. s r.o. podrobne prepracovanú stratégiu:

v ambulantnej a diagnostickej starostlivosti

 • Všetky odborné ambulancie nášho zariadenia prešli tiež rozsiahlou rekonštrukciou priestorovou aj prístrojovou, čoho výsledkom je nadštandardné vybavenie týchto ambulancií. Medzi rutinné vyšetrenia patrí spirometria, elektrokoagulácia, kryochirurgia. V plnom rozsahu sa poskytujú plastickoestetické služby.

Pre obmedzenie pacienta hospitalizáciou pre infúznu liečbu dalo vznik myšlienke infúznej jednotky, ktorá je súčasťou chirurgickej ambulancie, ktorá je vybavená kompletným resuscitačným zariadením, klimatizáciou, televízormi, rádiom a ponúka služby pre pacientov podľa vzájomného dohovoru. Jej využitie prináleží každému pacientovi, ktorému odborný lekár alebo lôžkové zariadenie doporučilo takúto liečbu.