O nás

cropped-logo-1600x12002.png

NOVINKA PRE PACIENTOV IMUNOALERGOLOGICKEJ AMBULANCIE pani MUDr. LOJOVEJ EDITY:

MOŽNOSŤ OBJEDNAŤ sa cez stránku www.navstevalekara.sk,

link: https://www.navstevalekara.sk/lekari/alergolog–imunolog-s11009/kosicky-kraj-k307/kosice-1-o569/stare-mesto-m4660/mudr-edita-lojova-d3582.html

 

 OZNAM PRE PACIENTOV CHIRURGICKEJ AMBULANCIE

NA ODSTRÁNENIE ZNAMIENOK SA OBJEDNÁVA OSOBNE NA CHIRURGICKEJ AMBULANCII .

V POSLEDNÝ PIATOK V MESIACI sa vykonáva od 12:30 hĺbkové zmrazovanie. Prosíme pacientov, aby sa objednávali dopredu pred zákrokom telefonicky (t.č. 055/727 14 31) alebo osobne na chirurgickej ambulancii.

 

Klein & Gefferth, spol. s r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie. Bolo založené v roku 1997 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 9905/V. Štatutárnym orgánom – konateľom a odborným garantom je MUDr. Edita Lojová.

Kde sa nachádzame – Mäsiarska 27, Košice , na prízemí doprava

Spoločnosť Klein & Gefferth, spol. s r.o. poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť v odboroch:

 • Chirurgická ambulancia
 • Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
 • Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia – jednodňová starostlivosť
 • Funkčná diagnostika
 • Centrálna sterilizácia

Základné ciele spoločnosti Klein & Gefferth, spol. s r.o.:

 • trvalé zlepšovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
 • trvalé uspokojovanie požiadaviek a očakávaní pacientov realizovaných v súlade s platnou legislatívou,
 • trvalé uspokojovanie požiadaviek lekárov v súvislosti s rozsahom ponúkaných rozsahov vyšetrení,
 • trvalé zvyšovanie odbornej úrovne poskytovaných služieb,
 • zabezpečovanie permanentného zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov a tým zvyšovanie ich spokojnosti v pracovnom prostredí,
 • zabezpečovanie kvalitného technologického vybavenia jednotlivých pracovísk.

V roku 2005 sme zaviedli systém kvality STN EN ISO 9001 : 2001.

V súčasnosti má spoločnosť Klein & Gefferth, spol. s r.o. podrobne prepracovanú stratégiu:

v ambulantnej a diagnostickej starostlivosti

 • Všetky odborné ambulancie nášho zariadenia prešli tiež rozsiahlou rekonštrukciou priestorovou aj prístrojovou, čoho výsledkom je nadštandardné vybavenie týchto ambulancií. Medzi rutinné vyšetrenia patrí spirometria, elektrokoagulácia, kryochirurgia. V plnom rozsahu sa poskytujú plastickoestetické služby.

Pre obmedzenie pacienta hospitalizáciou pre infúznu liečbu dalo vznik myšlienke infúznej jednotky, ktorá je súčasťou chirurgickej ambulancie, ktorá je vybavená kompletným resuscitačným zariadením, klimatizáciou, televízormi, rádiom a ponúka služby pre pacientov podľa vzájomného dohovoru. Jej využitie prináleží každému pacientovi, ktorému odborný lekár alebo lôžkové zariadenie doporučilo takúto liečbu.