Vyšetrovacie metódy a techniky

HyperFENOIMUNO-ALERGOLOGICKÁ AMBULANCIA

Vyšetrenie NO –  sa používa na diagnostiku alebo monitorovanie prítomnosti zápalu v dýchacích cestách. Ponúkame ambulantné vyšetrenie oxidu dusnatého (NO) vo vydychovanom vzduchu (FENO) prostredníctvom prístroja HypairFENO.  … čítať viac

 

 

 

Web 017Spirometria – meria objem vzduchu vydýchnutého s maximálnym úsilím za 1 sekundu. Spirometria môže poskytnúť niekoľko ukazovateľov funkcie pľúc. … čítať viac