Web 011

Kryokauter

Kryochirurgia

– je metóda liečby, pri nej sa využíva zmrazenie tkaniva extrémne nízkou teplotou (kryodeštrukcia) prístrojom nazývaným kryokauter.

Použitie tejto metódy

Kryochirurgia sa využíva v prípadoch, keď ich liečba je veľmi komplikovaná a použitie klasickej chirurgie je nepostačujúce. V súčasnej dobe sa ku kryochirurgickému zákroku pristupuje v prípadoch kožných nádorov, ich odstránenie týmto spôsobom je jednoduchšie a prijateľnejšie.

Výhody kryochirurgických zákrokov:

– malá bolestivosť, čo umožňuje operovať v lokálnej anestéze, alebo dokonca úplne bez anestézie.

– nulová krvácavosť,

– jednoduché prevedenie zákroku,

– priaznivá reakcia imunitného systému,

– opakovanie procedúry,

– možnosť kombinácie s inými metódami liečby,

– veľmi dobre dosahovanie kozmetického efektu, bez nežiadúcich vedľajších účinkov.

 

 

Elektrokoagulácia – je metóda elektrochirurgická, ktorá sa používa na odstránenie rôznyWeb 009ch nádorov kože.

V uplynulých rokoch, dermatológovia a kosmetologovia častejšie hľadajú pomoc pre pacientov s rôznymi typmi nádorov (nevi, papilómy, bradavice, fibrómy, červená materské znamienka, atď), nádory kože môže byť buď od narodenia, alebo sa objaví počas života. Dôvody pre vznik nádorov môže byť vnútorné faktory (imunitné a endokrinné poruchy, vírusové infekcie) a externé (trvalé poškodenie kože, spálenie od slnka, atď). Niektoré vzdelanie pod vplyvom faktorov sa môže stať malígny, tak odstránenie týchto nádorov by mal vykonávať len po konzultácii onkológa. Po odstránení je nutné histologické vyšetrenie tohto materiálu.

V modernej medicíne, existuje niekoľko spôsobov, ktorých cieľom je odstránenie nádorov v ľudskom tele:

  • laserová terapia;
  • kryochirurgia;
  • chirurgické metódy;
  • radionizh;
  • elektrokauterizácii.

Kožné prívesky (Fibromata mollia pendulantia) sú nezhubné kožné útvary spojivového tkaniva. Najčastejšie sa vyskytujú vo vyššom veku v oblastiach zvýšeného trenia, ako sú krk, podpazušie či slabiny. Sú to drobné, mäkké, často stopkové kožné výrastky farby kože. Vyskytujú sa u oboch pohlaví, tak u mužov, ako aj u žien, pri genetickej predispozícii ich možno nájsť aj u mladších jedincov.

Elektrokoagulácia – postup na základni, ktorá je spôsob liečby opaľovanie elektrický prúd mäkkých tkanív. Použité metódy elektrokoahu modulácia môže v bipolárnej alebo monopolárnu režimoch zameraných na elektrodestruktsiya alebo skracovanie zubov nezhubné výrastky (krtkovia, bradavice, bradavice, mozole, predmety, akné, rosacea, tetovanie, genitálne bradavice), vlasy, selektívne deštrukcie krvi nádoby, nechty matice, rovnako ako pre hemostázu.

Postup sa môže vykonávať na akejkoľvek časti pokožky. Aby sa predišlo bolesti, na elektrokoagulácia je lokálna anestézia.

IMG_0294[1]Inhalácie

– sú ako liečebný prostriedok známe už od staroveku. Ich význam je najmä v tom, že umožňujú liečebne pôsobiť na dýchacie cesty, ktoré sú u dnešnej populácie vystavené účinku rôznych škodlivín a alergénov. Na inhaláciu sú vhodné fľaškové (Cígeľka, Fatra, Vincentka), ako aj iné minerálne vody, ako aj mukolytiká a sekretolytiká (Mukosolvan, Bromhexin).

Liečebná inhalácia

je zámerné vdychovanie plynov, pár alebo hmlovín, pod nezmeneným alebo umelo zmeneným tlakom, s cieľom prevencie a terapie chorôb, hlavne dýchacích ciest (astma, chronické bronchitídy).

Inhalácia sa používa pri liečbe:

  • infekčných ochorení dýchacích ciest
  • alergických ochorení dýchacích ciest
  • poškodenia sliznice dýchacích ciest
  • po operáciách
  • traumatickom poškodení.

 

Vyšetrenie spirometria

Spirometria je vyšetrenie, pri ktorom lekár zisťuje funkciu pacientových pľúc. Toto vyšetrenie sa vykonáva pomocou spirometra – prístroja, ktorý zaznamenáva dýchanie pacienta. Výsledkom je graf ukazujúci objem vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu v závislosti na čase.

Na toto vyšetrenie je pacient posielaný pri respiračných problémoch, pocite dušnosti, dlhodobejšom kašli, pred operáciou hrudníka a pri sledovaní účinnosti liečby chorôb pľúc. Spirometria je vykonávaná na špecializovaných oddeleniach (oddelenia funkčnej diagnostiky).

Web 017   DSC_0031 image

Prístroj HyperFENO

Vyšetrenie vydychovaného NO (kysličníka dusnatého) – na diferencovanie alergickej astmy

Diagnostika alebo monitorovanie prítomnosti zápalu v dýchacích cestách. Ponúkame ambulantné vyšetrenie oxidu dusnatého (NO) vo vydychovanom vzduchu (FENO).

Vyšetrenie koncentrácie NO vo vydychovanom vzduchu patrí medzi metódy neinvazívne, bezbolestné, rýchle, jednoduché, bezpečné a s okamžitým výsledkom.

 

IMG_0295[1]NO je plynná látka dobre prestupná do lúmenu dýchacích ciest a detekovaná citlivým detektorom. Hladina NO sa zvýši, ak je prítomný zápal v dýchacích cestách a zníži sa po protizápalovej liečbe. Koncentráciu NO vo vydychovanom vzduchu je možné merať pomocou jednoduchého pristoja, kde nameraná hodnota NO určí, či v dýchacích cestách zápal je prítomný alebo nie, prípadne ako sa vyvíja pod liečbou alebo po jej ukončení.

 

Vyšetrenie NO vo vydychovanom vzduchu sa využíva na diagnostiku alebo monitorovanie prítomnosti zápalu v dýchacích cestách, hlavne u pacientov s príznakmi astmy bronchiale, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, chronického kašľa, chronikcej bronchitídy, obštrukčnej bronchitídy u detí, bronchopulmonálnej dysplázie, cystickej fibrózy, primárnej ciliárnej dyskinéze, dysfunkcii hlasových väzov.

Vyšetrenie koncentrácie vydychovaného NO je vhodné u deti do 5 rokov života a dospelých.

Merania koncentrácie vydychovaného NO by malo byť súčasťou diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a pravidelných kontrol s monitorovaním zápalu či  účinnosti liečby u pacientov s diagnózou astma s cieľom zlepšiť liečbu astmy, zlepšiť kontrolu astmy a tým aj kvalitu života astmatických pacientov.

Vyšetrenie koncentrácie NO vo vydychovanom vzduchu neprepláca žiadna zdravotná pooisťovňa, preto sa za dané vyšetrenie platí 20 EUR. Vyšetrovacia metóda patrí medzi nadštandardné metódy, ktoré sú však plne akceptované odbornými lekármi. Na vyšetrenie NO nie je potrebné priniesť výmenný lístok.