Cenník platný od 16.4.2019

Názov výkonu Cena (EUR)
POISTENEC, KTORÉMU JE HRADENÁ ZDRAV. STAROSTLIVOSŤ ZO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE + SAMOPLATCA:  
POTVRDENIE PRE VOJENSKÚ SPRÁVU: 16
LEKÁRSKA SPRÁVA NA VYŽIADANIE PACIENTA ALEBO INEJ INŠTITÚCIE: 18
PREDPIS RECEPTU PRI STRATE 1,70
VYPÍSANIE LEKÁRSKEJ SPRÁVY PRI STRATE 5,90
VÝPIS ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE 2
   
SAMOPLATCA:  
VYŠETRENIE BEZ PREUKAZU POISTENCA, NEPOISTENÉHO PACIENTA, VYŠETRENIE PACIENTA U POISŤOVNE S KTOROU NEMÁME ZMLUVU, VYŠETRENIE NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ PACIENTA PODĽA ROZSAHU VYŠETRENIA:  
PRVÉ VYŠETRENIE: 25
KONTROLNÉ VYŠETRENIE: 16
SPIROMETRIA: 18
HYPAIR FeNO 25
KOŽNÉ TESTY 1 PRICK TEST (test + za testovaciu látku): 5
HODNOTENIE VÝSLEDKOV:  
biochémia, krvný obraz: 6
imunologické vyšetrenie: 10
ODBER KRVI 10

Post Navigation