Cenník platný od 22.08.2017

Názov výkonu Cena (EUR)
POISTENEC, KTORÉMU JE HRADENÁ ZDRAV. STAROSTLIVOSŤ ZO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE  
NADŠTANDARDNÝ POBYT V NEŠTÁTNOM ZDRAV. ZARIADENÍ 1,90
   
SAMOPLATCA:  
VYŠETRENIE BEZ PREUKAZU POISTENCA, NEPOISTENÉHO PACIENTA, VYŠETRENIE PACIENTA U POISŤOVNE S KTOROU NEMÁME ZMLUVU, VYŠETRENIE NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ PACIENTA PODĽA ROZSAHU VYŠETRENIA:  
PODANIE 1 DÁVKY INFÚZIE 5
NADŠTANDARDNÝ POBYT V NEŠTÁTNOM ZDRAV. ZARIADENÍ 1,90
ZAVOLANIE SANITKY NA ŽIADOSŤ PACIENTA 0,50
ODBER KRVI 5

 

Post Navigation