Cenník platný od 22.08.2017

Názov výkonu Cena (EUR)
POISTENEC, KTORÉMU JE HRADENÁ ZDRAV. STAROSTLIVOSŤ ZO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE + SAMOPLATCA:  
POTVRDENIE PRE VOJENSKÚ SPRÁVU: 13
LEKÁRSKA SPRÁVA NA VYŽIADANIE PACIENTA ALEBO INEJ INŠTITÚCIE: 15
PREDPIS RECEPTU PRI STRATE 1,70
VYPÍSANIE LEKÁRSKEJ SPRÁVY PRI STRATE 5,90
VÝPIS ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE 5,90
   
SAMOPLATCA:  
VYŠETRENIE BEZ PREUKAZU POISTENCA, NEPOISTENÉHO PACIENTA, VYŠETRENIE PACIENTA U POISŤOVNE S KTOROU NEMÁME ZMLUVU, VYŠETRENIE NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ PACIENTA PODĽA ROZSAHU VYŠETRENIA:  
PRVÉ VYŠETRENIE: 20
KONTROLNÉ VYŠETRENIE: 13
SPIROMETRIA: 15
HYPAIR FeNO 20
KOŽNÉ TESTY 1 PRICK TEST (test + za testovaciu látku): 4
HODNOTENIE VÝSLEDKOV:  
biochémia, krvný obraz: 5
imunologické vyšetrenie: 8
ODBER KRVI 5

Post Navigation