Cenník platný od 16.4.2019

Názov výkonu Cena (EUR)
POISTENEC, KTORÉMU JE HRADENÁ ZDRAV. STAROSTLIVOSŤ ZO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE + SAMOPLATCA:  
INÉ CHIRURGICKÉ VÝKONY PRE INÉ AKO TERAPEUTICKÉ DÔVODY 18
BLIŽŠIE NEURČENE CHIRURGICKÉ VÝKONY NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ PACIENTA 18
PREPICHNUTIE UŠÍ 12
LEKÁRSKA SPRÁVA NA VYŽIADANIE PACIENTA ALEBO INEJ INŠTITÚCIE 18
VÝKONY Z INÝCH DÔVODOV AKO ZDRAVOTNEJ INDIKÁICE 12
VÝPIS ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE 2
PREDPÍSANIE RECEPTU PRI STRATE 1,70
VYPÍSANIE LEKÁRSLEJ SPRÁV PRI STRATE 5,90
PSYCHOTERAPIA NEZARADENÁ INDE (pre psychosomatické ochorenia) 18
   
SAMOPLATCA:  
VYŠETRENIE BEZ PREUKAZU POISTENCA, NEPOISTENÉHO PACIENTA, VYŠETRENIE PACIENTA U POISŤOVNE S KTOROU NEMÁME ZMLUVU, VYŠETRENIE NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ PACIENTA PODĽA ROZSAHU VYŠETRENIA:  
CHIRURGICKÝ VÝKON – ODSTRÁNENIE 1 ZNAMIENKA 50
KRYOCHIRURGIA (hĺbkové zmrazenie) 6
ELEKTROKOAGULÁCIA 4
ODBER KRVI 6

 

Post Navigation