Web 011

Kryokauter

Kryochirurgia

– je metóda liečby, pri nej sa využíva zmrazenie tkaniva extrémne nízkou teplotou (kryodeštrukcia) prístrojom nazývaným kryokauter.

Použitie tejto metódy

Kryochirurgia sa využíva v prípadoch, keď ich liečba je veľmi komplikovaná a použitie klasickej chirurgie je nepostačujúce. V súčasnej dobe sa ku kryochirurgickému zákroku pristupuje v prípadoch kožných nádorov, ich odstránenie týmto spôsobom je jednoduchšie a prijateľnejšie.

Výhody kryochirurgických zákrokov:

– malá bolestivosť, čo umožňuje operovať v lokálnej anestéze, alebo dokonca úplne bez anestézie.

– nulová krvácavosť,

– jednoduché prevedenie zákroku,

– priaznivá reakcia imunitného systému,

– opakovanie procedúry,

– možnosť kombinácie s inými metódami liečby,

– veľmi dobre dosahovanie kozmetického efektu, bez nežiadúcich vedľajších účinkov.

 

 

Post Navigation