Vyšetrenie spirometria

Spirometria je vyšetrenie, pri ktorom lekár zisťuje funkciu pacientových pľúc. Toto vyšetrenie sa vykonáva pomocou spirometra – prístroja, ktorý zaznamenáva dýchanie pacienta. Výsledkom je graf ukazujúci objem vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu v závislosti na čase.

Na toto vyšetrenie je pacient posielaný pri respiračných problémoch, pocite dušnosti, dlhodobejšom kašli, pred operáciou hrudníka a pri sledovaní účinnosti liečby chorôb pľúc. Spirometria je vykonávaná na špecializovaných oddeleniach (oddelenia funkčnej diagnostiky).

Web 017   DSC_0031 image

Post Navigation