Prístroj HyperFENO

Vyšetrenie vydychovaného NO (kysličníka dusnatého) – na diferencovanie alergickej astmy

Diagnostika alebo monitorovanie prítomnosti zápalu v dýchacích cestách. Ponúkame ambulantné vyšetrenie oxidu dusnatého (NO) vo vydychovanom vzduchu (FENO).

Vyšetrenie koncentrácie NO vo vydychovanom vzduchu patrí medzi metódy neinvazívne, bezbolestné, rýchle, jednoduché, bezpečné a s okamžitým výsledkom.

 

IMG_0295[1]NO je plynná látka dobre prestupná do lúmenu dýchacích ciest a detekovaná citlivým detektorom. Hladina NO sa zvýši, ak je prítomný zápal v dýchacích cestách a zníži sa po protizápalovej liečbe. Koncentráciu NO vo vydychovanom vzduchu je možné merať pomocou jednoduchého pristoja, kde nameraná hodnota NO určí, či v dýchacích cestách zápal je prítomný alebo nie, prípadne ako sa vyvíja pod liečbou alebo po jej ukončení.

 

Vyšetrenie NO vo vydychovanom vzduchu sa využíva na diagnostiku alebo monitorovanie prítomnosti zápalu v dýchacích cestách, hlavne u pacientov s príznakmi astmy bronchiale, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, chronického kašľa, chronikcej bronchitídy, obštrukčnej bronchitídy u detí, bronchopulmonálnej dysplázie, cystickej fibrózy, primárnej ciliárnej dyskinéze, dysfunkcii hlasových väzov.

Vyšetrenie koncentrácie vydychovaného NO je vhodné u deti do 5 rokov života a dospelých.

Merania koncentrácie vydychovaného NO by malo byť súčasťou diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a pravidelných kontrol s monitorovaním zápalu či  účinnosti liečby u pacientov s diagnózou astma s cieľom zlepšiť liečbu astmy, zlepšiť kontrolu astmy a tým aj kvalitu života astmatických pacientov.

Vyšetrenie koncentrácie NO vo vydychovanom vzduchu neprepláca žiadna zdravotná pooisťovňa, preto sa za dané vyšetrenie platí 20 EUR. Vyšetrovacia metóda patrí medzi nadštandardné metódy, ktoré sú však plne akceptované odbornými lekármi. Na vyšetrenie NO nie je potrebné priniesť výmenný lístok.

Post Navigation